VRSTE USLUGA ZA SVE DOBNE SKUPINE

PSIHODIJAGNOSTIKA, SAVJETOVANJE, SPECIFIČNI TRETMANI ILI PSIHOTERAPIJA

Djeca i mladi

Psihologijsko ispitivanje provodim u slučajevima kad, već od ranog djetinjstva pa nadalje kroz adolescentsku dob do rane odrasle dobi, postoje indikacije da neko dijete zaostaje u razvoju ili pokazuje poteškoće u prilagodbi na zahtjeve socijalne sredine (eventualno zbog smanjenih intelektualnih sposobnosti, pervazivnog razvojnog poremećaja, autizma, nekih drugih oblika poremećaja koji se javljaju u djetinjstvu kao poremećaji učenja, poremećaj motoričkih vještina, poremećaj komunikacije, mucanje, deficit pažnje, hiperaktivni poremećaj, nasilničko ponašanje, poremećaj ophođenja, poremećaji sa suprotstavljanjem i prkošenjem, poremećaji hranjenja, tikovi, poremećaji eliminacije, na primjer, mokrenje u krevet ili odjeću).

Psihologijski nalaz i mišljenje je najčešće prvi korak, koji je potrebno obaviti da bi se mogla ostvariti neka prava (iz radnog odnosa za roditelje, mirovinska prava, pravo na specijalni oblik školovanja ili naprosto da bi se mogla donijeti odluka o tome kakva će se vrsta tretmana s tim u vezi organizirati, bilo u ovoj ili drugoj ordinaciji ili ustanovi). Za neke od navedenih dijagnostičkih kategorija koristeći različite načine i metode provodim, sam ili u suradnji, odgovarajući oblik tretmana, savjetovanja ili psihoterapije.

Kod adolescenata koji se javljaju u ovo savjetovalište je najčešće u pitanju neki poremećaj u ponašanju, anksiozni ili depresivni poremećaji, nasilničko ponašanje, sa ili bez delinkventnog ponašanja ili školski neuspjeh odnosno poteškoće u organizaciji slobodnog vremena ili druženja sa vršnjacima.

U određenom broju slučajeva može se i u privatnoj ordinaciji provoditi cjelokupan tretman iako su, općenito uzevši, češći slučajevi kad surađujem sa školama, domovima, službama ili ustanovama koje se bave određenom vrstom od navedenih poremećaja.

Često roditelji imaju potrebu da se posavjetuju i dobiju i drugo nezavisno mišljenje kako bi lakše i prije poduzeli potrebne korake.

Odrasla dob

Od rane odrasle dobi (od osamnaeste nadalje) najčešće mi se javljaju zbog anksioznih poremećaja (jakih strahova koji nekad izazivaju stanja panike, fobija svih vrsta, post traumatskog poremećaja, opsesivno kompulsivnog poremećaja).

Često je u prvom planu neka vrsta tjelesnih smetnji koja je u osnovi psihološke, emocionalne prirode ( poremećaj osjeta boli raznih vrsta, pseudoneurološki simptomi, probavni, spolni simptomi, razni poremećaji senzornih ili motoričkih funkcija koje liječnici ne mogu razriješiti, tikovi, hipohondrija ili poremećaj sheme vlastitog tijela).

Nekada su u pitanju umišljeni poremećaji, nekad disocijativni poremećaji (na primjer pometnja oko vlastitog identiteta ili preuzimanje novog identiteta), nekad seksualni poremećaji ili seksualne smetnje, impotencija ili poremećaj orgazma.

Poremećaji hranjenja se obično tretiraju u prikladnim ustanovama, ali jedan broj osoba ima potrebu da u diskretnoj privatnoj praksi radije otvori postojeći problem (anoreksia nervosa, bulimija nervosa) odnosno kroz individualni ili obiteljski pristup pokuša psihoterapijski prevazići problem .

Čest je slučaj da se bavim i poremećajima spavanja, nekad u suradnji sa neurolozima ili psihijatrima. Ako je u osnovi tegoba neki psihološki problem bez psihoterapije neće biti razriješen na trajan način tako da mi ponekad i liječnici predlažu da se uključim u tretman.

Nakad dolaze klijenti zbog poteškoća u kontroli poriva (kleptomanije, agresivnog intermitentnog poremećaja, najčešće od svega iz ove kategorije dolaze zbog patološkog kockanja).

Poremećaji vezani uz psihoaktivne stvari su također značajna kategorija (alkohol, anfetamin, kanabis, kokain, halucinogeni, hlapljiva otapala, opijati, sedativi, anksiolitici). Najčešće je bez savjetovanja ili psihoterapije nemoguće razriješiti problem ovisnosti na pravi način, iako na žalost, većina ovisnika ne prihvaća ovu vrstu pristupa nego se radije oslanja na liječnike i neka druga zamjenska sredstva, što ne rješava stvar na potpun način.

U tretmanu shizofrenije i drugih psihotičnih poremećaja savjetovanje i psihoterapija daju sasvim skromne rezultate, iako jednom broju pacijenata to može pomoći da stanja remisije i kvaliteta života budu ipak nešto bolje i da se bolje nose sa okolinom.

Poremećaji prilagodbe podrazumijevaju više tipova (na primjer, sa depresivnim raspoloženjem i osjećajem beznađa, uz anksioznost, sa znakovima zabrinutosti ili razdražljivosti, sa smetnjama ophođenja, tipično je markiranje, vandalizam ili kršenje zakona).

Poremećaji osobnosti, slično kao i mentalna retardacija, ostavljaju dojam da se ne mogu trajno i na bolje promijeniti, u smislu načina doživljavanja i ponašanja, ali ipak jedan broj klijenata može neke od svojih kriznih stanja lakše prebroditi uz psihoterapijsku podršku, uz najčešće potrebne medikamente koje prepisuje psihijatar. Vjerujem da kod poremećaja osobnosti bolje liječi bavljenje pacijentom na ispravan način (u čemu članovi obitelji najčešće griješe i dio su problema) nego sami lijekovi za smirenje. Na primjer, granični poremećaj podrazumijeva izrazitu impulsivnost, nepredvidivost u doživljavanju sebe i odnosa sa okolinom, krajnju i iscrpljujuću nestabilnost što traži terapeuta koji će na duži rok sudjelovati u procesu promjene i poboljšavanja prilagodbe za što psihijatri uglavnom nemaju potrebnog vremena. Opsesivno kompulsivne osobe pate zbog pretjerane zaokupljenosti redom i kontrolom, sve mora biti perfektno. Ovisne osobe dolaze zbog ljutnje ili straha što će biti s osobom o čijoj brizi i pažni ovise a istovremeno ne mogu biti u dovoljno dobrim odnosima.

Za ovakovu, malu i diskretnu privatnu praksu su vjerojatno najprimjereniji oblici tretmana sudjelovanje u rješavanju problema u odnosima (dijete-roditelj, partnerski odnos, problemi životne faze, problemi na poslu).