SAVJETOVANJE

  • partnerski problemi
  • bračna i obiteljska terapija
  • problemi djece, teenagera i mladih

PSIHOTERAPIJA

tretman anksioznih poremećaja, paničnog poremećaja, fobija, opsesivno-kompulsivnog poremećaja, tretman poremećaja raspoloženja, depresije, maničnog poremećaja, poremećaja prilagodbe

PSIHOLOŠKA POMOĆ

stres, krizne situacije na poslu, program mršavljenja, seksualni problemi.